Kontaktujte nás

Obecně

info@story-telling.cz

Vyprávění pro dospělé i děti

PRAHA

Justin Svoboda - 723 605 009 - justin@story-telling.cz

Vyprávění, workshopy, vyprávění ve školách

ČECHY 

Markéta Holá - 739 657 668, marketa@story-telling.cz

Vyprávění, workshopy vyprávění

MORAVA A SLEZSKO

Dominika Šindelková - 725 999 106, dominika.telling@gmail.com