Vypravěčský jukebox na lodi Tajemství Vyprávění

24.9.2023 19:00
Příběhy na přání, vypráví Pírko a Justin
  1. Zapalme oheň (ať už symbolický nebo opravdový), nechme se ukonejšit jeho plameny a zaposlouchejme se do magických, hravých, (občas) děsivých, pohádkových a mnoha dalších příběhů z tvorby profesionálních vypravěčů a vypravěček ze spolku story-telling.cz.
    Storytelling je návrat a znovuobjevování hluboce zakořeněné tradice vyprávění. Je to ta nejpřirozenější lidská činnost i umění zároveň. Naslouchat příběhům znamená učit se naslouchat našemu okolí a probouzet fantasii.
    Začátek vždy se soumrakem.
    VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ